A legnépszerűbb cégforma a Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

Jogszabályi alapon az Új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza a gazdasági társaságok működését/alapítását/módosítását, a Kft-k esetében is természetesen. A Kft. alapításakor két lehetőségünk van, vagy egyszemélyes Kft-t alapítunk ,vagy társas formában működő Kft-t alapítunk. Mind a két esetben a tőkeminimum 3000000 Ft.
Azonban ez nem kell, hogy megrémissze az embert, mivel számos nagyon kedvező lehetőség van a Kft. alapításánál. A társasági szerződéssel létrehozott Kft. (az említett társas”többszemélyes”) esetében a pénzbeli hozzájárulás 50% - át is elég csak a társaság rendelkezésére bocsátani. Az egyszemélyes Kft alapításakor csak 100.000-Ft. tőkét kell a társaság rendelkezésére bocsátani a Cégbírósági bejelentés előtt. A fennmaradó törzsbetét hátralékát a cégbírósági bejegyzést követő egy éven belül kell megfizetni. A társaság törzstőkéje nem csak pénzbeli hozzájárulás lehet, hanem úgynevezett apport - apport fogalmához apport magyarázatához cégeknél kattintson ide - (nem pénzbeli betét) bevitelre is van lehetőség. Az apport lista olyan eszközöket vagy gépeket tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a jövőben végzett tevékenységekhez (például: gépkocsi, digitális fényképezőgép, számítógép, notebook). Ezek a tárgyak is alkothatják a törzstőke egészét vagy meghatározott hányadát. Ezeknek az apport tárgyaknak az értékét a tagok elfogadhatják és nyilatkozatban kell meghatározni az értékelés szempontjait. Ezeknek az értékeknek az igazolására a piaci összehasonlító elemzés, vagy az adott eszköznek a vásárlásnál kapott számla is lehet az alapja( egy gépjármű esetében a TAX jegyzék). Könyvvizsgáló is megállapíthatja az apport értékét, így az alapító(k) még az ezzel járó csekély mértékű adminisztrációtól is mentesül(nek).

Egy cég megszüntetése végelszámolással

Egy cégnek saját elhatározásból történő megszüntetése, ezzel az eljárással megy végbe a legtöbb esetben. Egyik fontos előfeltétele az eljárásnak (annak sikerességének), hogy a cégnek ne legyen tartozása, kiegyenlítetlen bírság ne sújtsa stb. A cég jogutód nélkül történő megszünése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye. Vagyis a végelszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet - jogutód nélküli megszünését elhatározva - a hitelezőit kielégíti. A végelszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek a gazdálkodó szervezettel szemben pénz vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (cégtörvény, a továbbiakban: Ctv.) tartalmazza. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság, az e fejezetbe foglalt peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság jár el. Ez a rugalmas eljárásjogi forma egyszerű és megfelelo jogszabályi hátteret biztosít egy cég megszünéséhez.