Kezdőlap

Betéti Társaság kötelező cégmódosítása 2015. évben

Jogszabályi határozás a Betéti Társaságok kötelező módosításáról 2015

A jogszabályi változásoknak köszönhetően, az új Ptk. tehát a 2013. évi V. törvény diszpozitív módon meghatározza, hogy a Bt.-oknak milyen változtatásokat kell végbevinni cégmódosítás álltal, hogy megfeleljenek az új jogszabályoknak.

Hogyan és mit kell változtatniuk a Betéti Társaságoknak cégmódosítassal 2015. évben

A már meglévő és cégnyílvántartásba bejegyzett régi Betéti Társaságoknak mindenek előtt, meg kell változtaniuk társasági szerződésüket, hogy azok megfeleljenek az új modernizált, jogszabályi rendelkezéseknek, tehát a 2013 évi V. törvény Harmadik Könyvének, amely a társasági jogi rendelkezéseket határozza meg.

Milyen esetekben kötelező a Betéti Társaság módosítása 2015-ben?

A Bt. létesítő okirata, az új Ptk. kötelező rendelkezéseibe ütközik, ebben az esetben, kötelező a Betéti Társaság társasági szerződését módosítania. Esetlegesen, ha bármely gazdasági társaság, kötelezően Cégbíróság felé más módosítást kíván végrehajtani vagy bejelenteni, - székhelye változik, tagok személye megváltozik, új tag csatlakozik a Bt.-be - az első módosítás alkalmával kötelezően köteles a társasági szerződését módosítani az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. Azokban az esetekben, ha a Betéti Társaság létesítő okirata, utalást tartalmaz a korábbi társasági törvényre, a Gt.-re, és nem az új Ptk.-ra, még nem feltétlen szükséges a módosítása, csak a régi referencia miatt. Ha a vezető tisztségviselő, (vagy üzletvezető, képviselő) jogcím van feltűntetve, a Bt. létesítő okiratában és nem ügyvezető, az sem kötelezően feltétlen módosítandó.
Minden esetben ajánlatos azonban, a Betéti Társaságoknak létesítő okiratukat szakképzett jogásszal (ügyvéddel) átnézetni és kikérni véleményüket, hogy szükséges-e társasági szerződésüket módosítani.

Határidő 2015. évben Bt. módosításához és jogszabály

A jogszabály, a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről) határozza meg, a 2015. Március 15. határidőt, amely szerint a legkésőbbi időpont, a változás-bejegyzési kérelem előterjesztéséhez, a 2015. április 14. időpont.

Milyen költségei vannak a kötelező Bt. módosításnak és szükséges-e jogi képviselet? Ingyenes és illetékmentes kötelező Bt. módosítás

Azok a Bt.-i változás-bejegyzési kérelmek amelyek, csak kizárólag az új Ptk.-nak megfelelően való bejegyzésre iránylnak, illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a illetékes Cégbíróságra. Kötelező azonban, a jogi képviselet, mint minden változásbejegyzésnél, tehát azt, megbízott ügyvéd tudja benyújtani, elektronikus úton.

Betéti Társaság módosításának tájékoztatója menete és lépései illetve költségei és időtartama

Az alábbi tájékoztatóban és a cegkreator.hu weblapon, tájékozódhat egy Betéti Társaság (Bt.) módosítási eljárásának menetéről és lépéseiről. Ha Önnek kérdése adódik, egy Bt. módosításával kapcsolatosan vagy tájékoztatást szeretne ügyvédtől, keressen fel minket elérhetőségeink valamelyikén.

Bt. módosítás Első lépés

Betéti Társaság módosításának első lépése

Bt. cégmódosításának megkezdése és az illeték megfizetése

Egy Betéti Társaság módosításához, tehát a Bt. adatainak vagy társasági szerződésének megváltoztatásához az illetékes Cégbíróságnál kell, a módosítás bejegyzését igényelni, aminek menetéhez jogi képviselő (ügyvéd) eljárása kötelező. A Bt. módosítását végző, megbízott ügyvéd, elektronikus cégeljárás ígénybevételével, megkezdi a módosított, vagy megváltoztatott Bt. társasági szerződésének bejegyzését. A Betéti Társaságot módosító személy, a megbízó az eljáró ügyvéd részére (vagy banki átutalással közvetlenül a megbízó) megfizeti a Bt. módosításának illetékét (ez általában 15.000 Ft., plussz bizonyos Bt. módosítási eljárásoknál 3000. Ft.) és ügyvédi munkaköltségét (portálunkon keresztül ennek munkaköltsége 25.000 Ft., részletes tájékoztatás munkadíjainkoról Bt. módosítás költsége ).

Bt. módosítás Második lépés

Betéti Társaság módosításának második lépése

Bt. módosításának folyamata

A második lépés a Betéti Társaság módosításának folyamata, amikor, a Bt. módosítást végző ügyvéd, elektronikus cégeljárást használva elküldi, az illetékes Cégbíróságnak a megváltoztatott-módosított adatokkal, a társasági jogi dokumentumokat (pl: Bt. társasági szerződése, ügyvezetői elfogadó nyilatkozat), a költségtérítési és illetékfizetési elismervényekkel együtt. A Bt. módosítás folyamatának időtartama általában, egy két nap, portálunkon keresztül Bt. módosítás időtartama.

Bt. módosítás Harmadik lépés

Betéti Társaság módosításának harmadik lépése

Bt. módosításának és megváltoztatásának befejezése

A Betéti Társaság módosításának, illetve megváltoztatásának lezáró lépése, amikor az illetékes Cégbíróság megküldi, a Bt. módosítását végző ügyvéd részére - ,amit a jogi képviselő átad vagy átküld a bt.-ot módosító törvényes megbízó részére - a Betéti Társaság módosításának elismerő és bejegyző végzését esetlegesen, a Cégközlönyben megtörtént meghírdetést, elismerő végzést.

Kezdőlap