Kezdőlap

Cég alapítása 2018

Céget, tehát gazdasági társaságot 2018 évben alapíthat Magyarországon (külföldi vagy hazai) természetes és jogi személy, amely megfelel a rá vonatkozó hatályos jogszabályoknak. Ez alatt általánosságban azt értjük, hogy cselekvőképes vagy szerződésképes az alapító személye és nem áll erre vonatkozó eltiltó hatósági vagy bírósági eltiltás hatálya alatt.

Alapítható cégformák Magyarországon 2018 évben


Megkülönböztetünk társas formában működő cégformákat:

És egyszemélyes formában működő cégformákat

Cégalapítás költségei


Egy cég alapításának költségei és annak mértéke, változhat a kiválasztott cégforma típúsától ( Kft.,Bt. - Zrt.) és a cégbejegyzési eljárás módozatától ( egyszerűsített elektronikus vagy rendes papír alapú ). Általánosságban egy cég alapításának költégei, a következőkből állnak egyszerűsített elektronikus cégeljárásban:

Egy cég alapításának menete és lépései és időtartama

Az alábbi tájékoztatóban tájékozódhat egy Gazdasági Társaság, tehát cég létrehozásának menetéről és lépéseiről.

Cég alapítása 1. lépés

Gazdasági Társaság alapítás első lépése

Cég alapítás Időpont egyeztetése

Időpont egyeztetéséhez bátran hívjon minket a 06-harminc-798-03-13-as telefonszámon vagy vegye fel a kapcsolatot velünk az info@cegkreator.hu e-mail címen. Hétfőtől péntekig 9 órától 19:00 óráig munkatársunk fogadja az Ön hívását a cégeljárással felmerülő kérdésekben, és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal. A lehetséges kérdésekben jogászunk közreműködésével válaszoljuk meg Önnek telefonon vagy e-mailben a cég alapítás folyamatával kapcsolatosan kért információkat. A cégalapítás elektronikus cégeljárásánál mindösszesen egyszer kell befáradnia irodánkba a szükséges okiratokkal. A cég alapítás eljárása egyszerű és gyors.

Cég alapítása 2. lépés

Gazdasági Társaság alapítás második lépése

Cég alapítás Cégiratok létrehozása

A megbeszélt időpontban Ön találkozik jogászunkkal, és felveszi a kapcsolatot személyesen irodánkkal. Jogászunk tájékoztatja Önt a választott (vagy választani kívánt) cégforma tulajdonságairól, és az ezzel kapcsolatos felmerülő kérdésekben segítséget nyújt. Bizonyos dokumentumok elkészítését megkönnyíti, ha számunkra előzőleg - a személyes megjelenés előtt - kitölti Tényvázlatunkat, amiben feltünteti számunkra szükséges információkat, és visszaküldi az info@cegkreator.hu e-mail címünkre. (A tényvázlat letöltéséhez - ami a kitöltéshez szükséges segítséget is tartalmazza - csak kattintson ide). A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, és az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi dokumentumból eredeti aláírásokkal ellátott, ellenjegyzett példányt adunk. A szerződés aláírása és ellenjegyzési időpontjában a cég már megkezdheti előtársaságként a működését és egyidejűleg számlaképes is.

Cég alapítása 3. lépés

Gazdasági Társaság alapítás harmadik lépése

Cég alapítás Az Illeték megfizetése

Az elektronikus cégeljárás során átutalással kell megfizetni a cég alapításhoz szükséges illetéket ( ez nulla Ft. vagy 50000 Ft., az egyszerűsített eljárás során ). Az illeték megfizetése egy egyedi utalványminta segítségével történik, amit a dokumentumszerkesztő ügyvéd küld át Önnek e-mail útján, vagy személyes találkozás alkalmával nyomtatott változatban nyújt át. Az utalványminta az utaláshoz szükséges összes adatot tartalmazza. A cég alapítás illetékének megfizetése történhet céges vagy lakossági folyószámláról is a hivatalosan megadott számlaszámra. A Magyar Államkincstár közvetlenül jelzi az eljáró ügyvéd részére, ha az átutalás megtörtént, és annak küldi meg az illeték megfizetésének igazolását. Ez az összeg elszámolható a cég alakulási költségeként.

Cég alapítása 4. lépés

Gazdasági Társaság alapítás negyedik lépése

Cég alapítás Az elkészült cégiratok beküldése

Az aláírt dokumentumokat elektronikus úton a cégbejegyzési kérelemmel és az illetékbefizetési igazolással együtt elküldik az illetékes Cégbíróság részére. Az elektronikus aktát az eljáró ügyvédi iroda digitális aláírással látja el. " A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz...A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel kilenc óra." (Ctv. 48.§.)

Cég alapítása 5. lépés

Gazdasági Társaság alapítás ötödik lépése

Cég alapítás az új cég létrejötte és bejegyzése

Az eljáró Cégbíróság e-mailben küld tanúsítványt a meghatalmazott ügyvéd részére, ami már tartalmazza a cég cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés elektronikus úton. Az elektronikusan érkezett végzést az eljáró ügyvéd közvetlenül - az ügyfél kérésére- továbbítja a megadott pénzintézethez. A végzést e-mailben továbbítjuk az ügyfél részére és külön kérésre papíralapon is biztosítjuk a végzést.

Kezdőlap