Kezdőlap

Cég felszámolása

Kft. és Bt. felszámolása

A fent említett gazdasági társasági (cégformák) formák a legnépszerűbbek hazánkban. A Kft.-k felszámolása esetében lehet az egyszemélyes vagy többszemélyes Kft. is. A hatályos jogszabályok (1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról) a cég felszámolási eljárásában tételesen rögzítik a kötelezettségeket és jogokat, amelyek kiterjednek, mind a tulajdonos(ok)ra, beltag(ok)ra/külta(gok)ra, ügyvezető(k)re és vezető tisztségviselő(k)re.

Cég felszámolásának esetei

A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén
a) hivatalból,
b) az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy
c) a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte,
d) a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre)
folytatható le.

Cég felszámolásánal jogi segítség és ügyvédi tanácsadás illetve ügyvédi képviselet cégfelszámolása 2018

Mikor Miért és Kinek érdemes felszámolási eljárához szolgáltatásunkat igénybe venni?

Egy cég felszámolásánál, bármely fél kezdeményezze is azt, hitelező vagy adós saját gazdasági társaságára vonatkozóan a megfelelő jogi tájékozottság szinte elengedhetetlen. A felszámolási eljárásokban a gazdasági társaságok tulajdonosai és vezetői, nem feltétlen tudják értelmezni vagy a gyakorlati életbe hasznosítani megfelelően a rájuk vonatkozó jogszabályi hátteret. Ennek következményeként mind az illetékes hatóságokkal, mind a felszámolóval szemben nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, melyek sokszor nem is anyagi, hanem adminisztrácó (megfelelő tájékoztatás, adóbevallások, szerződéses jogviszonyok) jellegűek. Rengeteg kérdés merülhet fel egy felszámolási eljárás során egy gazdasági társaság életében , illetve a jövőre vonatkozóan is. Számos cég felszámolásánál megfelelő szakmai jogi tanácsadás lenne szükséges a a plusz költségek és a bűntetések elkerülése érdekében.

Felszámolási eljárás buktatói és a megfelelő törvényi szabályozás ismerete

Sajnos szomorú tapasztalatunk hogy, rengeteg hamis és félinformáció kerül ki az internetre a felszámolási eljárások kapcsán. A gyakorlati életben is számos fals információ kering a cégfelszámolásokkal kapcsolatban, amit teljesen inkompetens személyek tanácsolnak, ajánlanak a cégtulajdonosoknak, gazdasági társaságok vezetőinek (számos esetben előfordul, hogy gazdasági bűncselekmények elkövetésére "adnak tanácsot"). Kiindulni mindíg a hatályos törvényi szabályozásból kell egy felszámolási eljárás során is. Kiemelt Törvényi Szabályozás:

- 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
- 2011. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

Felszámolási eljárásról további információkért kattintson ide

Hogyan számoljunk fel egy gazdasági társaságot?

Cégek Kft. Bt. felszámolásának menete

Az alábbi tájékoztatóban és a cegkreator. hu weblapon, tájékozódhat egy gazdasági társaság, legyen az Korlátolt Felelősségű Társaság, egyszemélyes Kft., Betéti Társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság (egyszemélyes Zrt.) felszámolási eljárásának menetéről és lépéseiről. Ha Önnek kérdése adódik, egy cég felszámolásával kapcsolatosan vagy tájékoztatást szeretne ügyvédtől, felszámolási eljárásban kötelezettségekről és jogokról, keressen fel minket elérhetőségeink valamelyikén.

Cég felszámolás Első lépés

Cég felszámolási eljárás első lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. és más gazdasági társaságok felszámolásának megkezdése

Egy korlátolt felelősségű társaság (egyszemélyes Kft.) vagy egy betéti társaság fizetésképtelensége esetén felszámolási eljárásnak van helye, tehát ha, a gazdasági társaságunk, olyan adós, amely nem tudja kielégíteni hitelezőit alapesetben felszámolási eljárással kell megszűnnie. A felszámolási eljárást, egy céggel szemben, kezdeményezheti hitelező, maga a gazdasági társaság (adós), a cég végelszámolója (saját gazdasági társasága ellen) vagy Cégbíróság, illetve büntetőügyben eljáró bíróság is (ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre). Ha Kft., Bt., egyszemélyes Kft, vagy Zrt., illetve egyszemélyes Zrt. felszámolási eljárását első lépésként szeretné kezdeményezni, mint hitelező, cégtulajdonos vagy ügyvezető, illetve vezető tisztségviselő keressen fel, minket Cegkreator.hu weboldalon keresztül.

Cég felszámolás Második lépés

Cég felszámolási eljárás második lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. és más gazdasági társaságok felszámolásának folyamata

A második lépés a felszámolási eljárásban, a sikeres felszámolási eljárás (feltétele, a felszámolási eljárást elrendelő Törvényszéki végzés vagy határozat, illetve felszámolót kijelölő végzés) kezdeményezése után, a felszámolási eljárás folymata és végbemenetele, a felszámolás lefolytatása. A felszámolás második lépésében, már megtörtént a gazdaasági társaság: Kft., Bt., egyszemélyes Kft., Zrt., vagy egyszemélyes Zrt. felszámolójának kijelölése, a felszámoló személye egy jogi személy, egy másik gazdasági társaság (felszámoló cég). A felszámolás lefolytatásakor, a felszámoló látja el (bizonyos jognyilatkozatok törvényi kivételével)a gazdasági társaság vezetését, mint vezető tisztségviselő, tehát átveszi a cég irányítását, a bírósági vagy törvényszéki határozattal feljogosítva. Ha, Ön Korlátolt felelősségű társaság vagy batéti társaság, illetve zártkörűen működő részvénytársaság felszámolási eljárás folyamatában jogi segítségre szorul, keressen fel minket a cegkreator.hu webportálon keresztül velünk a kapcsolatot.

Cég felszámolás Harmadik lépés

Cég felszámolási eljárás harmadik lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. és más gazdasági társaságok felszámolásának befejezése

A felszámolási eljárás utolsó lépése, a felszámolási eljárás befejezése. Ebben a lezáró lépésben a gazdasági társaság: Kft., Bt., egyszemélyes Kft., Zrt., vagy egyszemélyes Zrt. felszámolását, a törvény vagy az illetékes törvényszék (a felszámoló kezdeményezésére) rendeli el, a megadott törvényi határidőn belül. A bíróság a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi a hitelezőknek. Bármelyik hitelező a kézbesítéstől számított 30 napon belül a felszámolási zárómérlegben és a vagyonfelosztási javaslatban foglaltakat írásban kifogásolhatja. A kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre megidézi a kifogást előterjesztőt, valamint a felszámolót. A bíróság a kifogásról a tárgyaláson határoz, és annak eredményeképpen a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja. A kifogás elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye. A felszámolási eljárás lezáró lépésében, kielégítik törvényi sorrendben, a cég hitelezőit (ha erre van, volt fedezet).

Kezdőlap