Kezdőlap

Egyszemélyes Kft

A Korlátolt Felelősségű Társaság egy személy által is alapítható. Ez lehet magánszemély vagy más gazdasági társaság is (Kft., Bt., Zrt., stb.). Úgy is megvalósulhat, ha már egy meglévő társaságban egy tag szerzi meg az összes üzletrészt. Ha a tagok száma egy főre lecsökken, akkor egy éven belül kell, a társasági szerződést alapító okiratra változtatni.

Egyszemélyes Kft alapítása törzstőke

Egy egyszemélyes Kft. alapításnál, a minimális törzstőke mértéke három millió forint, a meglévő egyszemélyes Kft.-ok részére, a kötelező törzstőke emelés határideje 2017. március honapja 2017 Kötelező Kft. módosítás törzstőke emelés tájékoztató. Nagy előnye, hogy alapításakor csak 100.000 Ft-tal is lehet egyszemélyes kft-t alapítani. A fennmaradó összeget egy éven belül kell rendelkezésre bocsátani a társaság részére. Az egyszemélyes Kft.-nél ugyanaz a szabályozás érvényes, mint a társas Kft-éknél a törvényi kivételekkel. Könyvvizsgáló alkalmazása az új szabályozás értelmében már nem szükséges.

Egyszemélyes Kft. létrehozásához szükséges dokumentumok

Az Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzéséhez vagy létrehozásához szükséges dokumentumok listája:

  1. alapító tag személyigazolványa
  2. alapító tag lakcímkártyája
  3. alapító tag adókártyája
  4. a székhelyül vagy telephelyül használni kívánt ingatlanhoz teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat
  5. a székhelyül vagy telephelyül használni kívánt ingatlan pontos címe (és helyrajzi száma)
  6. ügyvezető személyigazolványa
  7. ügyvezető lakcímkártyája
  8. ügyvezető adókártyája
Ha, külföldről - Magyarország területén kívűlről - szeretne, egyszemélyes Kft.-ot alapítani keresse fel cégügyintézés külföld oldalunkat.

Hogyan alapítsunk egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságot

Egyszemélyes gazdasági társaságnál alapító okirat elfogadása szükséges, tehát Egyszemélyes Kft. esetében nem társasági szerződést kell létrehozni a hatályos jogszabályok szerint, hanem alapító okiratot. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál, taggyűlés (közgyűlés) nem működik, és a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben meghatározott hatáskörében az egyedüli tag (részvényes) írásban határoz.
Egyszemélyes társaság alapítása esetén, a cégbírósághoz történő bejelentés előtt, a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében a 115. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése.

Egyszemélyes Kft. alapításának illetéke és költségei

Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság, elektronikus egyszerűsített cégbejegyzési eljárási illetékének mértéke nulla forint, egyedül 1670 Ft. JÜB költséget szükséges megfizetni. Egyszemélyes Kft. alapításának ügyvédi munkaköltsége portálunkon keresztül Bruttó 55.000 Ft. (alapesetben, részletes tájékoztatás munkadíjainkoról egyszemélyes kft alapítás ügyvédi költsége ).


Egyszemélyes Korlátolt felelősségű társaság alapításának menete és lépései és időtartama

Az alábbi tájékoztatóban tájékozódhat, egy Egyszemélyes Kft. létrehozásának menetéről és lépéseiről.

Egyszemélyes Kft. alapítás Első lépés

Egyszemélyes Korlátolt felelősségű társaság alapításának első lépése

Egyszemélyes Kft. alapítás megkezdése és az ügyvédi munkadíj/illeték megfizetése

Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulásához és eljárásához, először is kötelező, a jogi ügyvédi képviselet. Az előre megbeszélt időpontban az alapító, tálálkozik ügyvédünkel és megbeszélik, hogy mi szerepeljen az új egyszemélyes Kft. alapítói okiratában, és a szükséges jogi dokumentumokban. Ügyvédünk körülbelül pár óra alatt, előkészíti az egyszemélyes kft alapításához szükséges társasági jogi iratokat - JÜB rendszeren keresztül elvégzi a jogi ellenőrzéseket - és egy későbbi időpontban, aláírásra kerülnek a dokumentumok, a megfelelő személyek által (alapító,tag,ügyvezető). Ezzel egyideűleg, az egyszemélyes Kft.-ot alapító személy megfizeti az eljárási illetékeket és költségeket, közvetetten az eljáró ügyvédünk részére vagy közvetlenül, banki átutalással.

Egyszemélyes Kft. alapítás Második lépés

Egyszemélyes Korlátolt felelősségű társaság alapításának második lépése

Egyszemélyes Kft. alapítás folyamata

A második lépés folyamán az új létrehozni kívánt egyszemélyes Kft. társasági jogi, aláírt dokumentumait, az eljáró ügyvédünk megküldi az illetékes Cégbíróság részére, a megfizetett illeték és költségigazolásokkal együtt, elektronikus cégeljárás használatával. Az eljáró Cégbíróság, általában egy két napon belül bejegyzi végzésével, az új egyszemélyes Kft.-ot a cégjegyzékbe és nyílvántartásába.

Egyszemélyes Kft. alapítás Harmadik lépés

Egyszemélyes Korlátolt felelősségű társaság alapításának harmadik lépése

Egyszemélyes Kft. alapítás befejezése és bejegyzése

Az új, már bejegyzett Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzési végzését és tájékoztatóját, megküldi elektronikus formában (kérésre papír formában is), az eljáró ügyvéd részére, amelyet átad vagy elküld ügyvédünk, az alapító tagnak és az ügyvezető(k)-nek. Eljáró ügyvédi irodánk megküldi, a bejegyző végzéseket és dokumentumokat az egyszemélyes Kft.-ról az esetleges számlanyílvántartó banki részére is.

Kezdőlap