Kft. bejegyzésének gyorsasága, elektronikus cégeljárás, költségek

Az eljárási költségek számlákkal vagy más számviteli bizonylatokkal számolhatók el, mint a cég alapítási költségei.
Az új elektronikus cégbejegyzési eljárás nagy előnyökkel jár az időtakarékosság terén is.
Az ügyfélnek csak egyszer kell befáradnia irodánkba az aláíráshoz, és a tájékoztatáshoz a jövőbeli cégének formájához, működéséhez tartozó szükséges információkért. Maga a cégbejegyzés nem időigényes mivel a jogszabály a következőképpen rendelkezik: A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz... A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel kilenc óra." (Ctv. 48.§.) Nagy előny, hogy a cégiratok aláírását, ügyvédi ellenjegyzését követően már előtársaságként a cég vállalhat jogokat és kötelezettségeket.

Kft Alapításhoz szükséges iratok

Önnek vagy a jövőbeli társaság tagjainak csak a személyigazolványát és lakcímkártyáját, valamint adókártyáját kell behoznia irodánkba társaság alapításakor. Ha már megvan a székhelyül, telephelyül stb. szolgáló ingatlan használatára feljogosító okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.) kérjük azt is hozza magával.
Ha még nincs az se okoz problémát, mert az iratoknak a Cégbírósághoz történő továbbítása előtt is átadhatja nekünk. Az eljáró ügyvédnek a társasági szerződés elkészítése vagy ellenjegyzése során kötelezően el kell végezniük az ügyvédekről szóló törvény szerinti azonosítást, amely a cégalapítás lehető legkorábbi időpontjában ellenőrizhetővé teszi az alapítók személyazonosságát. Ezt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álltal létrehozott JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) rendszer tette elérhetővé. Jelen igazolás illetéke személyenként 1670 Ft., amit az eljáró megbízott ügyvéd részére kell megfizetni, a hatályos törvény szerinti előírások alapján.