Kezdőlap

2018 évben Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. cégmódosítás és törzstőke emelés

2014 és 2017 március 15.-től lép hatályba az új Ptk. Kft.-okra vonatkozó rendelkezése. Az új rendelkezés szerint a Kft. tulajdonosoknak 3000000 Ft.-ra, azaz hárommillió forintra kell a társaságuk törzstőkéjét kötelező jelleggel emelnie.A Kft.-ok az új, 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása szerint, legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek, a törzstőkéjüket megemelni és a Korlátolt Felelősségű Társaságot módosítani, az új Ptk.-ben előírt szabályoknak megfelelően.

Kft. kötelező törzstőke emelés módjai és a törzstőke emelés menete 2018 évben

A kötelező törzstőke emelésére, a Kft.-oknak egy év áll rendelkezésre. A Korlátolt Felelősségű Társaságoknak több lehetőséget, módot is ad a hatályos jogszabály a törzstőkéjük megemeléséhez. A kötelező cégmódosításhoz vagy törzstőke emeléshez kötelező a jogi képviselet az illetékes Cégbírósági ügyintézéshez. Keressen fel Minket Kft. cégmódosítés esetében is ügyvédi képviselethez! Természetesen minden Kft. törzstőke emelési módszerhez/fajtához ügyvéd jogi képviselet és könyvelői tevékenység kifejtése szükséges és kötelez.

Költség és Illeték mentes Kft. törzstőke emelés és Kft. módosítás

A Kft. módosítást illeték és közzétételi költségtérítés nem terheli, ha az csak az új Ptk. miatti változásokat, döntéseket tartalmazza (tehát nem tartalmaz például székhelymódosítást vagy tagcserét ügyvezető személyében történő változást). A Kft. tőkeemeléssel és az új Ptk. hatálya alá rendeződéssel összefüggő változásokon túl, ha mást nem jelent be a Kft., akkor a Kft. törzstőkéjének emelése és a Kft. módosítása, illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes. (Akkor is, ha például ötszázezer forintról négy millió forintra emeli a tőkéjét a Kft..)

Törzstőke emelés illetéke Kft.

A törzstőke emeléséhez illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni, az illetékes Cégbírósági bejegyzéskor, ha a kötelező Kft. módosítás, elvárt törvényi keretein kívülre terjed a Kft. módosítása. Az illeték mértéke 15.000 Ft., a közzétételi illetékköltség mértéke pedig 3000 Ft.

Törzstőke emelés módja Kft.-nál pénzbeli hozzájárulással a tagok részéről

Ebben az esetben a Kft. tagjai, további pénzeszközök bevonásával emelik meg a kötelező hárommillió forint összegértékre a törzstőkéjüket. A Kft. törzstőkéjének, ilyen módon való megemeléséhez, a költségekről és illetékek mértékéről, a fenti tájékoztatóból értesülhet.

Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke emelése tagi kölcsönből vagy tagi kölcsön terhére

Lehetőség van arra a módra is, hogy a Kft. tulajdonosai/tagjai a tagi kölcsön állomány terhére, emeljék meg törzstőke mértékét. Így a tagi kölcsön hitelezője a tag, elengedi a gazdasági társaság részére a hitel összegét. Ebben az esetben, azonban nagyon lényeges elem, a tagi költsön hitelezője részéről, a megfelelő nyilatkozat megtétele és a szerződés megkötése a Kft.-vel. Ebben az esetben a jogszabály, a tagokat és a Kft.-ot ajándékozási illeték és társasági adó megfizetésére kötelezi értelemszerűen, hiszen pénz fizetőeszköz - vagy vagyoni érték - kerül ajándékozásra, a Ptk. értelmezésében.

Korlátolt Felelősségű Társaság kötelező törzstőke mértékének megemelése ingó vagyon illetve apport tárgyak útján és apport bevitelével

A törzstőke megfelelő jogszabályban szabályozott hányadat ún. apport tárgyakból (ignó tárgyak vagyon) is állhat. Az apport fogalmáról és magyarázatáról Kft. esetében itt olvashat kft apport fogalma és magyarázata Ezeknek az apport tárgyaknak a bevitelével is van, jogszabályban megállapított módszer a Kft. törzstőkéjének a megemelésére.

Kft. törzstőke emelése 2016 és 2018 évben az osztalék terhére a Kft. osztalékának felhasználásával

Ebben az esetben a tagok a megfelelő jogszabályi keretekben és formában, úgy határoznak, hogy az osztalékuk megfelelő hányadát vagy egészét, a Kft. törzstőkéjének mértékének megemeléséhez bocsátják rendelkezésre a cégnek. Ezzel a módszerrel feltöltik és kiegészítik a tagok, az új Ptk.-ben előírt törzstőke mértékre, a gazdasági társaság, tehát a Kft. törzstőkéjét.

Kft. tulajdonosok részére Figyelem kötelező cégmódosítás

Fontos ténynek kell lennie a Kft. tulajdonosok részére, hogy új Ptk. hatálybalépését követően tartott első közgyűlésen (vagy taggyűlésen) a társasági szerződést (vagy alapszabályt) módosítani kell, az új törvény rendelkezéseinek megfelelően. "12. § (1) bekezdése szerint a Ptk. hatályba­lépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint az éppen bejegyzés alatt álló gazdasági társaságok a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésükről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot (valamint – vélhetőleg – a hozzá kapcsolódó változásbejegyzési dokumentációt) a cégbírósághoz benyújtani."
A Kft. az új Ptk. által előírtaknak a megfeleléséhez, dönthet még az:

Kft. társasági szerződés módosításának törvényi határideje

Mind az Egyszemélyes Kft.-ok (alapítói okiratát/rendelkezését), és a többszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságok (társasági szerződését) kötelezően kell módosítani, hogy igazodjon az új Ptk. rendelkezéseihez, 2017. Március. 15.-ig.

Kft. kötelező társasági szerződés módosítás cégadat változásnál.

A jogszabály abban az esetben is előírja, a kötelező Kft. módosítást, ha a cégben jelen egy év alatt cégadat módosul, aminek bejelentése jogi képviselő útján kötelező. Az alábbi lista tartalmazza, azokat a Kft. adatokat, amelyek ha megváltoznak a Korlátolt Felelősségű Társaságban, akkor kötelezően szükséges a Kft. cégmódosítási eljárása:


Kinek kell elvégeznie a kötelező Kft. törzstőke emelést?

A kötelező Kft. törzstőke megemelését azoknak Korlátolt Felelősségű Társaságoknak kell elvégeznie, akiknek jelenleg a cégnyilvántartás szerint, nem éri el a három millió forintot a törzstőkéjük.

Mi a határideje a kötelező Kft. törzstőke emelésnek?

A kötelező Kft. törzstőke emelés törvényi határideje 2017. Március 15. napja.

Kezdőlap