ügyvezető járulék Kezdőlap

Gazdasági Társaság 2018. járulékok ügyvezető vagy vezető tisztségviselő

Kft. ügyvezető és Bt. ügyvezető jogviszonyáról

A gazdasági társaság ügyvezetését - a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint - a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el.A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el. Ha az ügyvezető, vagy vezető tisztségviselő, egy gazdasági társaságban magánszemély illetve természetes személy, három jogviszony alapján láthatja el ezt a tisztséget:

Az ügyvezető tisztség jogviszonyának megválasztása

Egy új cég alapításakor fontos, hogy megfelelően válasszuk ki, hogy az ügyvezető személye, milyen jogviszony keretén belül fogja a cég vezetését ellátni. A megfelelő ügyvezető jogviszony megválasztásával és kijelölésével, jelentős összegű felesleges járuléktól és adótehertől tud a jövőbeli gazdasági társaság megszabadulni. Előfordulhat az is, hogy azonos mértékű bér és ráépülő költségek mellett, magasabb nettó bér fizethető az ügyvezető részére.

Csökkentett mértékű vagy már jóváírt ügyvezetői járulékok

Fontos tudni, hogy ha egy természetes személy munkajogviszony alapján, már egy másik gazdasági társaságban ellát ügyvezetői feladatokat és az ügyvezetői járulékokat azon jogviszony alapján már fizeti, akkor - a kettős adóztatást elkerülve - nem kell további járulékot, a másik ügyvezetői tisztségéért fizetnie. Csökkentett ügyvezetői adó és járulékterhek vonatkoznak, a nyugdíjasokra és a nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő tanulókra.

Ügyvezetői tisztség ellátása munkaviszony alapján

Ha az új gazdasági társaság üzletmenete nem indokolja, hogy az ügyvezető nyolc órában végezze munkáját, lehetőség van ellátni azt négy órás munkaviszonyban is, ez a fizetendő járulékok további csökkentését teszi lehetővé.

Milyen esetekben nem kell vagy csak kevesebb járulékot fizetni az ügyvezetőknek és vezető tisztségviselőknek

Ha már máshol főállásban munkaviszonyt lát el, vagy más gazdasági társaságban ügyvezető, esetleg nyugdíjas vagy felsőoktatásban nappali tagozatos hallgató.

Kezdőlap