Kezdőlap

Külföldről cég alapítása Magyarországban

A megbeszélt időpontban Ön találkozik jogászunkkal, és felveszi a kapcsolatot személyesen irodánkkal. Jogászunk tájékoztatja Önt a választott (vagy választani kívánt) cégforma tulajdonságairól, és az ezzel kapcsolatos felmerülő kérdésekben segítséget nyújt. Bizonyos dokumentumok elkészítését megkönnyíti, ha számunkra előzőleg - a személyes megjelenés előtt - kitölti Tényvázlatunkat, amiben feltünteti számunkra szükséges információkat, és visszaküldi az info@cegkreator.hu e-mail címünkre.(A tényvázlat letöltéséhez - ami a kitöltéshez szükséges segítséget is tartalmazza - csak kattintson a kiemelt Tényvázlat szóra)tényvázlat. A cégiratokat a társaság alapítója vagy tagjai aláírják, és az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi dokumentumból eredeti aláírásokkal ellátott, ellenjegyzett példányt adunk. A szerződés aláírása és ellenjegyzési időpontjában a cég már megkezdheti előtársaságként a működését és egyidejűleg számlaképes is.

Cégmódosítás külföldről Magyarországban

Ha Ön, magyarországi cégét szeretné módosítani és külföldön tartózkodik, a hatályos jogszabályok és az ezzel eggyező gyakorlati megoldások, különböző lehetőségeket vetnek fel mint például: törvényes képviselet, közjegyzői hitelesítés, digitális minősített aláírás. Esetleges itthoni - Magyarországi - tartózkodása során, a lehető leggyorsabban intézzük cége módosítását.

Cég megszüntetése külföldről Magyarországban

Küldöldön tartózkodik és magyarországi cégét szeretné megszüntetni? Mennyi ideig kell itthon - Magyarországban - tartózkodnia cége megszüntetéséhez? Keressen fel minket további információért, a megadott elérhetőségeinken.

Jogszabályi idézetek külföldi cégügyintézéshez

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és a cégvezető cégjegyzési joga - a pénzforgalmi számla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott munkakört betöltő munkavállaló cégjegyzési joga önálló, valamint hogy a vezető tisztségviselő, illetve a cégvezető valamelyik képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen jogosult a gazdasági társaság cégjegyzésére.
A társasági szerződést valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A tag helyett a társasági szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője is aláírhatja. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályát a társaság közgyűlése fogadja el.
29. § (1) A gazdasági társaságot törvényes képviselőként a vezető tisztségviselők képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A vezető tisztségviselők törvényen alapuló szervezeti képviseleti jogát a társasági szerződés korlátozhatja, illetve több vezető tisztségviselő között megoszthatja. A képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos.

Kezdőlap