Kezdőlap

Bt alapítás

Betéti társaságot, tehát Bt.-t alapíthat minden természetes és jogi személy, minimálisan egy kültaggal és egy beltaggal kell rendelkeznie. Nagy előnye, hogy minimális törzstőke igénybevételével és szolgáltatásával is lehet megalapítani-létrehozni.

Bt alapítás feltételei

Egy Betéti Társaság alapításhoz szükséges feltételek hasonlóak, más gazdasági társaságok alapítási feltételeihez, mint már fentebb ismertettük, egyrészről szükséges minimálisan két darab alapító tag. Bt. alapításához 2018 évben továbbá szükséges egy székhely ( ez lehet saját tulajdonú ingatlan vagy írásos engedély szükséges az ingatlan tulajdonosától, hogy a cég használhatja székhelyeként az ingatlant ), valamint egy vezető tisztségviselőt-ügyvezetőt kijelölni. A többi gazdasági társasághoz képest nagy előnye a Betéti Társaságnak, hogy akár csekély összegű hozzájárulással-törzstőkével is létrehozható, példáúl tízezer forintos törzstőkével.

Bt alapítása 1. lépés

Bt. alapítás első lépése

Betéti Társaság alapítás Időpont egyeztetése

Időpont egyeztetéséhez bátran hívjon minket, a 06-harminc-798-03-13 -as telefonszámon vagy vegye fel a kapcsolatot velünk az info@cegkreator.hu e-mail címen. Hétfőtől péntekig 9 órától 19:00 óráig munkatársunk fogadja az Ön hívását a cégeljárással felmerülő kérdésekben, és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal. A lehetséges kérdésekben jogászunk közreműködésével válaszoljuk meg Önnek telefonon vagy e-mailben, a Bt. alapítás folyamatával kapcsolatosan kért információkat. A cégalapítás elektronikus cégeljárásánál mindösszesen egyszer kell befáradnia irodánkba a szükséges okiratokkal. A Bt. alapítás eljárása egyszerű és gyors.

Bt alapítása 2. lépés

Bt. alapítás második lépése

Betéti Társaság alapítás Cégiratok létrehozása

A megbeszélt időpontban Ön találkozik jogászunkkal, és felveszi a kapcsolatot személyesen irodánkkal. Jogászunk tájékoztatja Önt a Betéti Társaság tulajdonságairól, és az ezzel kapcsolatos felmerülő kérdésekben segítséget nyújt. Bizonyos dokumentumok elkészítését megkönnyíti, ha számunkra előzőleg - a személyes megjelenés előtt - kitölti Tényvázlatunkat tényvázlatunkon, amiben feltünteti számunkra szükséges információkat, és visszaküldi az info@cegkreator.hu e-mail címünkre. (A tényvázlat letöltéséhez - ami a kitöltéshez szükséges segítséget is tartalmazza - csak kattintson a kiemelt Tényvázlat szóra). A cégiratokat, a Betéti Társaság tagjai aláírják, és az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el. Az ügyfél részére valamennyi dokumentumból eredeti aláírásokkal ellátott, ellenjegyzett példányt adunk. A szerződés aláírása és ellenjegyzési időpontjában, a Bt. már megkezdheti előtársaságként a működését és egyidejűleg számlaképes is.

Bt alapítása 3. lépés

Bt. alapítás harmadik lépése

Betéti Társaság alapítás nullaforintos illeték és költségek

Az elektronikus cégeljárás során átutalással kell megfizetni a Bt. alapításhoz szükséges illetéket, amely jelenleg nulla forint, mind a bejegyzési illeték és a költségtérítési díj tekintetében. Az egyedüli költség az úgynevezett JÜB megfizetése ez 1670 Ft. költséget jelent Bt alapításakor.

Bt alapítása 4. lépés

Bt. alapítás negyedik lépése

Betéti Társaság alapítás Az elkészült cégiratok beküldése

Az aláírt dokumentumokat elektronikus úton a cégbejegyzési kérelemmel és az illetékbefizetési igazolással együtt elküldik az illetékes Cégbíróság részére. Az elektronikus aktát az eljáró ügyvédi iroda digitális aláírással látja el. " A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz...A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel kilenc óra." (Ctv. 48.§.)

Bt alapítása 5. lépés

Bt. alapítás ötödik lépése

Betéti Társaság alapítás a Bt. létrejötte és bejegyzése

Az eljáró Cégbíróság e-mailben küld tanúsítványt a meghatalmazott ügyvéd részére, ami már tartalmazza a Bt. cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét. Rövid határidőn belül megérkezik a cégbejegyző végzés elektronikus úton. Az elektronikusan érkezett végzést az eljáró ügyvéd közvetlenül - az ügyfél kérésére- továbbítja a megadott pénzintézethez. A végzést e-mailben továbbítjuk az ügyfél részére és külön kérésre papíralapon is biztosítjuk a végzést.

Kezdőlap