Kezdőlap

Cég megszüntetése, gazdasági társaság törlése, cégmegszüntetés

A cégmegszüntetésnek alapvetően több törvény által kijelölt formáját ismerjük. Egy gazdasági társaság a cégjegyzékből való törlés által szűnik meg. Megszűnhet a tagok döntése alapján, esetleg ha hatósági határozat vagy jogszabály utasítja arra. Cég megszüntetése történhet jogutód kijelölésével vagy jogutód kijelölése nélkül.

Kft megszüntetés, Kft megszüntetése, Kft megszűnés

Egy Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnése, illetve megszüntetése és annak módja törvény által szabályozott. A legfontosabb kérdés a Kft. jogutód nélküli megszűnéséről az hogy, az adott Kft. fizetésképes (fizetőképes) vagy fizetőképtelen. Fizetőképes, ha nincs tartozása illetve hitelezői igények nem merülnek fel vele szemben illetve ha van, azt(azokat) ki tudja elégíteni annak eleget tud tenni. Tehát egy Kft. megszűnése történhet - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolással a cég legfőbb szervi döntése alapján, ami Kft. megszüntetésénél a taggyűlés. Kft. végelszámoláshoz kattintson ide Kft. megszüntetés egyéb törvényi módjai a felszámolási eljárás - Kft. felszámolásához kattintson ide - , a csődeljárás és a kényszertörlési eljárás, valamint a kényszer-végelszámolási eljárás.

Mennyibe kerül egy Kft. megszüntetése

Egy Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésének költségei, és az ahhoz tartozó, Kft. megszüntetési eljárás illetéke függ a cég megszüntetés jogi módjától. Ha a Kft., jogutód nélkül kíván megszűnni és fizetőképes, akkor végelszámolási eljárásnak van helye, amelynek eljárási illetéke és költségtérítése 18.000 Ft., valamint az ügyvédi munkadíjja kft végelszámolás cégmegszüntetés költségek tájékoztató kattintson ide. Ha a Kft., nem fizetőképes (nem tudja a hitelezők - lehet hitelező: adóhatóság, bank, jogi és természetes személy, munkavállaló - felé teljesíteni adósságát) akkor felszámolási eljárásnak van helye, amelynek illetékének és költségtérítésének összege 105.000 Ft., valamint az ügyvédi munkadíj összegeKft. felszámolás illetékek és ügyvédi munkadíjjak tájékoztatójához portálunkon keresztül kattintson ide.

Bt megszüntetés, Bt megszüntetése, Bt megszűnés

Egy Betéti Társaság megszűnése, illetve megszüntetése és annak módja törvény által megszabott. A legkiemeltebb kérdéskör a Bt. jogutód nélküli megszűnéséről az hogy, az adott Bt. fizetésképes (fizetőképes) vagy fizetőképtelen. Fizetőképes, ha nincs tartozása illetve hitelezői igények nem merülnek fel vele szemben illetve ha van, azt(azokat) ki tudja elégíteni annak eleget tud tenni. Tehát egy Bt. megszűnése történhet - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolással a cég legfőbb szervi döntése alapján, ami Bt. megszüntetésénél a tagok gyűlése. Bt. végelszámoláshoz kattintson ide Bt. megszüntetés egyéb törvényi módjai a felszámolási eljárás - Bt. felszámolásához kattintson ide - , a csődeljárás és a kényszertörlési eljárás, valamint a kényszer-végelszámolási eljárás.

Mennyibe kerül egy Bt. megszüntetése

Egy Betéti Társaság megszüntetésének költségei, és az ahhoz tartozó, Bt. megszüntetési eljárás illetéke függ, a cég megszűnési eljárás módjától függ. Ha nincs tartozása, egy Bt.-nak vagy ki tudja a rá vonatkozó hitelezői igényeket elégíteni, vagy kiegyezni a hitelezővel, Bt. végelszámolási eljárásnak van helye. Ebben az esetben Bt. megszüntetés összege áll, az eljárási illetékekből, melynek mértéke 18.000 Ft. és az ügyvédi munkaköltségből Bt. végelszámolás portálunkon ügyvédi költségeihez kattintson ide. Ha a betéti társaságunk, nem tudja adósságait rendezni kielégíteni, akkor Bt. felszámolásának van helye, amely eljárásban a Bt. beltagja korlátlanul felel, a Bt. tartozásaiért. A Bt. felszámolási eljárás illetékének összege 55.000 Ft., plussz az ügyvédi munkaköltség díjja Bt. felszámolás részletes költségeihez ügyvédi munkadíjjához portálunkon keresztül kattintson ide.

Zrt megszüntetés, Zrt megszüntetése, Zrt megszűnés

Egy Zártkörűen működő részvénytársaság megszűnése törvény által meghatározott, mind lehetséges törvényi módszerei, mind elindításának jogosultsága. A legfontosabb kérdés a Zrt. jogutód nélküli megszűnéséről az hogy, az adott Zrt. fizetésképes (fizetőképes) vagy fizetőképtelen. Fizetőképes, ha nincs tartozása illetve hitelezői igények nem merülnek fel vele szemben illetve ha van, azt(azokat) ki tudja elégíteni annak eleget tud tenni. Tehát egy Zrt. megszűnése történhet - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolással a cég legfőbb szervi döntése alapján, ami Zrt. megszüntetésénél a közgyűlés. Zrt. végelszámoláshoz kattintson ide Zrt. megszüntetés egyéb törvényi módjai a felszámolási eljárás - Zrt. felszámolásához kattintson ide - , a csődeljárás és a kényszertörlési eljárás, valamint a kényszer-végelszámolási eljárás.

Cég megszüntetésének cég törlésének menete és lépései és időtartama

Az alábbi tájékoztató gazdasági társaságok megszüntetésének és cégek törlésének általános lépéseit és menetét mutatja be, legyen szó bármilyen cégtípusról és cégtörlési eljárásról.

Cég megszüntetés Első lépés

Cég törlésének első lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. Zrt. Egyszemélyes Zrt. megszüntetésének megkezdése

Egy Gazdasági Társaság, illetve cég megszüntetésének - legyen az Korlátolt Felelősségű Társaság, Egyszemélyes Kft., Betéti Társaság, Zártkörűen működő Részvénytársaság vagy Egyszemélyes Zrt. - cégjegyzékből való törléséhez, az első lépés, a jogszabály által meghatározott személy vagy hatóság cégmegszüntetésről hozott döntésének, határozatának megléte szükséges. A cég törlésének megkezdéséhez és lefolytatásához, jogszabály által meghatározva, ügyvédi közreműködés szükséges.

Cég megszüntetés Második lépés

Cég törlésének második lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. Zrt. Egyszemélyes Zrt. megszüntetésének folyamata időtartama

A második lépés, egy Gazdasági Társaság megszüntetésénél, a cég törlésével megbízott, illetve kijelölt személy - a cégmegszüntetést végző ügyvéd vagy jogi képviselőn keresztül - cég megszüntetésére irányuló kérelme, az illetékes Cégbíróság vagy Törvényszék felé. A cégtörlés folyamatának időtartama, a cég megszüntetési módjától függ. A cég megszüntetés eljárásának közepén kell általánosan, a hatóságok, illetve a cégtörlést végző személy részére, a gazdasági társaság könyvelését és mérlegeit és egyéb adóügyi dokumentumait rendelkezésre bocsájtani.

Cég megszüntetés Harmadik lépés

Cég törlésének harmadik lépése

Kft. Bt. Egyszemélyes Kft. Zrt. Egyszemélyes Zrt. megszüntetésének befejezése

A Gazdasági Társaságok megszüntetésének közös befejező lépése, - legyen az Kft., Egyszemélyes Kft., Bt., Zrt. vagy Egyszemélyes Zrt. törlése - a cég megszűntetését végző személy (természetes vagy jogi) utolsó kérelme, a cég törlésére vonatkozóan, a hatóság felé.

Kezdőlap